Điều Kiện Và Điều Khoản

Tài sản nào được chấp nhận cầm cố ?

Tại F1 chúng tôi chấp nhận cầm cố các loại tài sản sau: Ô tô, Đăng ký Ô tô, Xe máy, Điện thoại, Laptop, Đồng hồ, Máy ảnh, Đồ trang sức…

Mất bao lâu để nhận được khoản tiền vay?

+ 15 phút đối với tài sản là Xe máy, điện thoại, máy tính, đồng hồ, trang sức
+ 30 phút đối với tài sản là Ô tô