Mất bao lâu để nhận được khoản tiền vay?

+ 15 phút đối với tài sản là Xe máy, điện thoại, máy tính, đồng hồ, trang sức
+ 30 phút đối với tài sản là Ô tô

Ý kiến bình luận