Tài sản nào được chấp nhận cầm cố ?

Tại f1 chúng tôi chấp nhận cầm cố các loại tài sản sau: Ô tô, Đăng ký Ô tô, Xe máy, Điện thoại, Laptop, Đồng hồ, Máy ảnh, Đồ trang sức…

Ý kiến bình luận