Quy trình bảo quản

ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHỎ
01
Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng
02
Cho vào túi bảo quản
03
Niêm phong bằng tem với sự chứng kiến của khách hàng.
ĐỐI VỚI TÀI SẢN LỚN
01
Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng
02
Thực hiện chốt công tơ mét với khách hàng
HỆ THỐNG CAMERA - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY F1