Giao dịch viên

TP. Hải Phòng

1.

 • Tiếp đón khách hàng theo quy trình phục vụ của Công ty, ghi nhật ký khách hàng theo quy định;
 • Tư vấn cho khách hàng về các quy định, quy trình, sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Thẩm định tài sản của khách hàng và đưa ra giá trị khoản vay phù hợp nhất với tài sản của khách hàng theo quy định.
 • Ghi nhận và quản lý các giao dịch hàng ngày tại cửa hàng
 • Quản lý, kiểm kê tiền, tài sản của Công ty và khách hàng theo đúng quy định
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

2.

 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động Việt Nam
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

3.

 • Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi thông tin ứng viên (CV) tới Email: ctytnhhf1@gmail.com
 • Thông tin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng
 • Tel: Mobile: 0934.232.595

4.

 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động Việt Nam
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.